Департамент по спорт към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

 
Информация за студента
 
Моля въведете вашето ЕГН:
Вашето ЕГН ще се използва единствено и само за идентификация.
 

СПОРТ

за учебната 2018/2019 г.

от 3 до 7 ОКТОМВРИ 2018 г.

Моля, прочетете внимателно общите условия.

Прочетете информацията за избрания от Вас спорт!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Моля, попълвайте данните си коректно, както е посочено - три (четири) имена, ЕГН, Факултет, специалност, факултетен номер, курс и актуален имейл.

2. Моля, проверете във Вашия факултет, какви са изискванията за учебната дисциплина "Спорт" и уведомете преподавателя си по вида спорт.

  • брой присъствия седмично - в някои от специалностите, например във ФЖМК, присъствията са по 2 пъти седмично.
  • форма на обучение - задължителна, избираема или факултативна. В учебния план на всяка специалност това е упоменато.

3. Записването за вида спорт става само в началото на учебната година. Ако по някакви причини не искате или не можете да спортувате, моля пишете ни на имейла, обадете се на преподавателя по спорт или в Департамента.

Не се допуска смяна на спорта между семестрите.

4. Учебната дисциплина Кинезитерапия, не е специалност, която да изучавате, а възможност да спортувате или да се лекувате със средствата на кинезитерапията, физиотерапията и физическите упражнения. Освободени от спорт няма, така че тези които имат здравословен проблем, след консултация с кинезитерапевта, се насочват към вида спорт - йога, корекционна гимнастика, плуване или физиотерапия. 

5. В  спортовете „Джудо”, "Самоотбрана" и "Карате" студентите имат възможност да участват два-три пъти седмично, независимо от изискванията на Вашия факултет.

6. При три последователни отсъствия от часовете по спорт, най-вече в началото на учебната година,  студентът се отписва автоматично.

7. Студентите, които трябва да посещават два пъти седмично заниманията по спорт, според изискванията на факултета им, е необходимо предварително да уточнят посещенията си с преподавателя по съответния вид спорт. 

8. Студентите, които активно са спортували, участвали в състезания и желаят да се включат в представителните отбори на СУ, трябва да се свържат с преподавателите по вида спорт и да се запишат в представителения отбор на съответния вид спорт.

Моля, прочетете информацията и се запознайте с изискванията и графика на учебно-спортната дисциплина, която сте избрали.

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport

 

    ♦ Всички чуждестранни студенти, които нямат ЕГН, се записват лично в Департамента по спорт в същия период на онлайн записването, за желания от тях спорт и налични свободни места.

За допълнителна информация и въпроси, моля пишете на: sport_su@abv.bg 

   ЗАПИСВАНЕТО В РЕДОВНИТЕ ГРУПИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПОРТ

   за учебната 2018/2019 г. е в периода от 7,00 ч. на 3 ОКТОМВРИ  до 23.55 ч. на 7 ОКТОМВРИ 2018 г. 

При проблеми, моля да изпратите информация по мейла (sport_su@abv.bg)
 

[Вход за преподаватели]
 
  Въпроси относно записването изпращайте на E-mail: sport_su@abv.bg