Департамент по спорт към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

 
Информация за студента
 
Въведете ЕГН/ЛНЧ:
Вашето ЕГН/ЛНЧ ще се използва единствено и само за идентификация.
 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПОРТ

за учебната 2019/2020 г.

Моля, прочетете внимателно общите условия.

Прочетете информацията за избрания от Вас спорт!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Моля, попълвайте данните си коректно, както е посочено - три (четири) имена, ЕГН/ЛНЧ, Факултет, специалност, факултетен номер, курс и актуален имейл.

2. Моля, проверете във Вашия факултет, какви са изискванията за учебната дисциплина "Спорт" и уведомете преподавателя си по вида спорт.

  • форма на обучение - задължителна, избираема или факултативна. В учебния план на всяка специалност това е упоменато.

3. Записването за вида спорт става само в началото на учебната година. Ако по някакви причини не искате или не можете да спортувате, моля пишете ни на имейла, обадете се на преподавателя по спорт или елате в офиса на Департамента.

Не се допуска смяна на спорта между семестрите.

4. Учебната дисциплина Кинезитерапия, не е специалност, която да изучавате, а възможност да спортувате или да се лекувате със средствата на кинезитерапията, физиотерапията и физическите упражнения. Освободени от спорт няма, така че тези които имат здравословен проблем, след консултация с кинезитерапевта, се насочват към вида спорт - йога, корекционна гимнастика, плуване или физиотерапия. 

5. В  спортовете „Джудо и бойни спортове" студентите имат възможност да участват два-три пъти седмично, независимо от изискванията на Вашия факултет.

6. При три последователни отсъствия от часовете по спорт, най-вече в началото на учебната година,  студентът се отписва автоматично.

7. Студентите, които трябва да посещават два пъти седмично заниманията по спорт, според изискванията на факултета им, е необходимо предварително да уточнят посещенията си с преподавателя по съответния вид спорт. 

8. Студентите, които активно са спортували, участвали в състезания и желаят да се включат в представителните отбори на СУ, трябва да се свържат с преподавателите по вида спорт и да се запишат в представителения отбор на съответния вид спорт.

Моля, прочетете информацията и се запознайте с изискванията и графика на учебно-спортната дисциплина, която сте избрали.

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport

 

    ♦ Всички чуждестранни студенти, които нямат ЕГН, се записват лично в Департамента по спорт в същия период на онлайн записването, за желания от тях спорт и налични свободни места.

 ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПОРТ

ЗАПОЧВА ОТ 7,00 ч. НА 2 ОКТОМВРИ 

И ПРОДЪЛЖАВА ДО ПОПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА В ГРУПИТЕ ПО СЪОТВЕТНИЯ СПОРТ

ЗАПИСВАНЕТО  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР!

За допълнителна информация и въпроси, моля пишете на: sport_su@abv.bg 
 

[Вход за преподаватели]
 
  Въпроси относно записването изпращайте на E-mail: sport_su@abv.bg