Департамент по спорт към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

 
Информация за студента
 
Въведете ЕГН/ЛНЧ:
Вашето ЕГН/ЛНЧ ще се използва единствено и само за идентификация.
 

ЗАПИСВАНЕ ЗА СПОРТ

за учебната 2020/2021 г.

ще се осъществи на следния адрес:

https://susport.herokuapp.com
 

[Вход за преподаватели]
 
  Въпроси относно записването изпращайте на E-mail: sport_su@abv.bg